Ana Sayfa


Eğitim hizmet alanı, daha etkili iş çözümlerine yönelik bilgi beceri ve tutumların kazandırılmasını kapsar.

Eğitimler uzman danışmanlar yönetiminde ‘deneyimsel’ (experiential) öğrenme ortamlarında gerçekleşir.

Verilen Eğitimler:

Liderlik Formasyonu

İçimizdeki Lider

Ekip Çalışması ve Grup Dinamikleri

Liderlik ve Çatışma Çözme Teknikleri

Liderlik ve Etkili İletişim

Lider Hesap Verir mi?

Liderlik ve Etik

Eğitim Teknolojisi Yatırımlarında Fayda ve Maliyet

Eğitim Kurumlarında Oluşturmacılık Yaklaşımı

Yeni Müfredata Geçiş


Danışmanlık hizmetleri, müşterinin gereksinim ve hedeflerinin belirlemesinden, iş süreçlerinin tanımlamasına, iş süreçlerinin müşteri memnuniyeti ile sonuçlandırılmasına ve bütün bunları yaparken kendisi ile yüzleşebilmesine yönelik coach’ luk hizmetleridir.

Verilen danışmanlıklar:

Rekabet Ortamlarında Kazanç Mekanizmalarına Yönelik Projelerin Oluşturulması

Satış ve Pazarlama ile Başlayan Büyüme SÜreçlerinin Gerçek Müşteri Memnuniyeti ile                 Sürekliliğinin Sağlanması

Organizasyonlara ihtiyaç ve hedeflerini belirleme ve değişen koşullara gore gözden geçirme                 metodlarını iletme

Sürekli bir ‘öğrenen kurum’ olma yetisi kazandırma

Organizasyonların karlılık süreçlerini arttırmak

Organizasyon yapılanmasında barışık ve kendini geliştirebilen ve kendisi ile yüzleşebilen takımlar                 yaratmak

Sürekliliğin sağlanması

Stratejik planlama


Satış organizasyonu ürettiği malı veya hizmeti piyasaya farklı bir solukla ve farklı bir satış stratejisi ile sunmak olan firmalarda satış süreçlerinin tanımlanması ve satış projelerinin geliştirilmesi neticesinde sunulur. Piyasa koşulları, ürün hizmet satış dengeleri, satış şüreçleri ve hedef kitlelerin ön koşulları dikkate alınarak firmanın uygulamaya koyabileceği en efektif proje eleman, eğitim ve bilgi desteklemesi ile hayata geçirilir. Ana hedef satış artışının sağlanmasıdır. Süreçler tarafımızca takip edilerek her aşamada yönetim raporları ile satış gelişim takibi yapılır ve proje firmanın tam kontrolünde yönetilir.


İster yeni bir problemin çözümü, ister eski bir uygulamanın entegrasyonu isterse yeni teknolojilere geçişte Pro Associates yazılım geliştirme ve bilgi teknolojisi ortağınız olarak hizmet sunmaktadır.

Yazılım deneyimlerimiz:

Yazılım Uygulama Geliştirme ve Destek

Veri Tabanı ve Network Yönetimi

Karar Destek Uygulamaları

İmalat/Üretim Süreçleri Otomasyonu

Satış Kanalları Otomasyonu

Uzaktan Eğitim İçerik Yönetimi Sistemi (CMS)

Uzaktan Eğitim Öğrenim Yönetimi Sistemi (LMS)

Portal Mimarisi ve Yönetimi

Okul yönetimi yazılımı

Okul Öğrenci İşleri yazılımı

Dijital Kütüphane İnşası

Dijital kütüphaneler Internet okyanusunda düzenli bilgi taşıyan adalar gibidir.

Belirli hedef kitlelerin gereksinimlerine gore düzenlenmiş metinler, imajlar, tablolar, sesler, görüntüler, Java appletleri ve hatta hiper bağlantılar dijital ortamda ‘aranabilir’ biçimde sunulur.

Dijital kütüphaneler ne işe yarar?

Online topluluklar kaynakları paylaşırlar

Büyük kurumlar bilgiyi bu sayede yönetebilirler

Kişiler yayın yapabilirler

Pro Associates, dijital kütüphanelerin mutfağında yer alan arama motoru, sınıflama yapısı ve mimari tasarımında ve yönetiminde deneyimlidir.